Friday, January 13, 2012

PostHeaderIcon Lifescapes 2012 PRESS RELEASE - ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยพายัพมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเทศกาลภาพยนตร์เอเซียอาคเนย์ “ไลฟ์สเคปส์” ครั้งที่  
จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
------------------------------------


ไลฟ์สเคปส์ หมายถึง ภาพขยายของชีวิต การดำรงชีพและความเป็นจริงที่สามารถมองเห็นได้ในคราวเดียว

เทศกาล ภาพยนตร์เอเซียอาคเนย์ “ไลฟ์สเคปส์” ครั้งที่ ๒ จะจัดฉายภาพยนตร์ร่วมสมัย ซึ่งมีทั้งภาพยนตร์สารคดี กึ่งสารคดี หรือบันเทิงคดี เพื่อจัดฉายผลงานที่สอดแทรกจิตสำนึกเกี่ยวกับสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้ตระหนักถึงวงการภาพยนตร์และผู้สร้าง ภาพยนตร์ในเอเซียอาคเนย์ ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์สังคมผ่านผลงานของพวกเขา เป็นการนำเสนอความงามโดยไม่ลืมที่จะกล่าวถึงความจริงอันโหดร้ายด้วย


ภาพยนตร์ ที่คัดเลือกมาเสนอในเทศกาลเป็นการสำรวจประเด็นสำคัญๆ ในอนุภูมิภาค จากประเทศกัมพูชา สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า/เมียนม่าร์ ไทย และเวียดนาม ไลฟ์สเคปส์เน้นการปฏิสัมพันธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้สร้างภาพยนตร์ ตัวแทนสื่อ ตัวแทนจากองค์กร NGOsและผู้ชม ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายหลังจากชมภาพยนตร์ ช่วงถาม-ตอบ ช่วงอภิปราย และในระหว่างการพบปะสังสรรค์ในตอนเย็น ตลอดรายการ

นอก จากการฉายภาพยนตร์และช่วงถาม-ตอบกับผู้สร้างภาพยนตร์ทั้ง ๕ ประเทศแล้ว ยังมีการอภิปรายในหัวข้อ โครงการต่างๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ในเอเซียอาคเนย์ การเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ในเอเซียอาคเนย์ และการอภิปรายเรื่องการเสนอภาพของสังคมในภาพยนตร์ของอนุภูมิภาคนี้

เทศกาล ภาพยนตร์นี้จัดโดยสถาบันเอเซียอาคเนย์เพื่อสากลศึกษา (SEAIGS) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมทุกกิจกรรมจะจัดให้มีขึ้นที่ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (หลังบิ๊กซี เอ๊กซตรา) ณ อาคารศูนย์ทรัพยา- กรการเรียนรู้สิรินธร

ภาพยนตร์ทุกเรื่องมีบรรยายอักษรอังกฤษ ส่วนการนำเสนอจะทำเป็นสองภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทุกกิจกรรมเปิดฟรีสำหรับสาธารณชน

ภาพยนตร์พิเศษในตอนเย็น 

เรา มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ภาพยนตร์ที่ฉายในช่วงเทศกาลทุกเย็นเป็นการฉายรอบปฐมทัศน์ที่เชียงใหม่ทั้ง สิ้น รวมทั้งจะมีช่วงถาม-ตอบกับผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ทุกท่าน

คืนแรก – วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
ขอ เชิญชมภาพยนตร์เรื่องแรก “โกลเด้น สลัมเบอรส์” โดย ผู้กำกับการแสดงชาวฝรั่งเศส-เขมร, เดวี เชา หลังจากนั้นขอเชิญอยู่ร่วมในช่วงถาม-ตอบกับผู้กำกับการแสดง

คืนที่สอง – วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. 
ใน คืนที่สอง เรายินดีเสนอ “ลอสท์ เลิฟส์” โดย เชย์ บอรา, ภาพยนตร์เกี่ยวกับกองกำลังเขมรแดงเรื่องแรกที่กำกับและแสดงโดยชาวเขมร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ยายของผู้กำกับการแสดง ซึ่งสูญเสียสามี พี่น้อง พ่อ และลูกสามคน ไปในช่วงที่เขมรแดงปกครองประเทศ ต่อด้วยช่วงถาม-ตอบกับผู้กำกับการแสดง, เชย์ บอรา 


คืนที่สาม – วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ใน คืนที่สาม เราภูมิใจเสนอ “แอ็ท เดอะ ฮอไรซัน” โดย อนิเซย์ คีโอลา ภาพยนตร์อินดี้สร้างโดยผู้สร้างภาพยนตร์คลื่นลูกใหม่ชาวลาว เน้นการพัฒนาภาพยนตร์ลาวขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อนิเซย์จะมาร่วมในช่วงถาม-ตอบกับเราด้วย

คืนสุดท้าย – วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
เราจะปิดเทศกาลไลฟ์สเคปส์ ด้วยภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ไฮโซ” โดย อาทิตย์ อัสสรัตน์ ซึ่งเป็นรอบปฐมทัศน์ในเชียงใหม่ ฉายเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่โรงภาพยนตร์เชียงใหม่วิสต้า กาดสวนแก้ว ตามด้วยช่วงถาม-ตอบกับผู้กำกับการแสดง การฉายภาพยนตร์ในรอบนี้ไม่เก็บค่าเข้าชม

เจ้าภาพและผู้จัดไลฟ์สเคปส์

 มหาวิทยาลัยพายัพ & South East Asian Institute of Global Studies (SEAIGS)

ไลฟ์สเคปส์ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่อไปนี้

 Movies that Matter | Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia | Chiang Mai Vista

MORE INFORMATION

ตรวจสอบหมายกำหนดการและข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จะจัดฉายในงานได้ที่ http://filmfestival.payap.ac.th  หรือ Payap Lifescapes Facebook Profile.
ติดต่อสอบถามทางอีเมล์ ที่ jloh@seaigs.org.

คำบรรยายย่อ
เทศกาลภาพยนตร์เอเซียอาคเนย์ “ไลฟ์สเคปส์” ครั้งที่ ๒ ที่เชียงใหม่,วันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ไล ฟ์สเคปส์ คือภาพขยายของชีวิต การดำรงชีพและความเป็นจริงที่สามารถมองเห็นได้ในคราวเดียว เทศกาลภาพยนตร์เอเซียอาคเนย์ “ไลฟ์สเคปส์” จะจัดฉายภาพยนตร์ร่วมสมัยทั้งภาพยนตร์สารคดี กึ่งสารคดี หรือบันเทิงคดี เพื่อนำเสนอผลงานที่สอดแทรกจิตสำนึกทางสังคม ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลเป็นการสำรวจประเด็นสำคัญๆ ในอนุภูมิภาค ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า/เมียนม่าร์ ไทย และเวียดนาม ไลฟ์สเคปส์เน้นการปฏิสัมพันธ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ ตัวแทนสื่อ ตัวแทนจากองค์กร NGOsและผู้ชม ได้ร่วมในการอภิปรายหลังจากชมภาพยนตร์ ในช่วงถาม-ตอบ ช่วงอภิปราย และการพบปะสังสรรค์ในตอนเย็นตลอดรายการ ไลฟ์สเคปส์จัดโดย สถาบันเอเซียอาคเนย์เพื่อสากลศึกษา (SEAIGS) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ทุกกิจกรรมจะจัดขึ้นที่อาคารศูนย์ทรัพยกรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (หลังบิ๊กซี เอ๊กซตรา) ภาพยนตร์ทุกเรื่องมีบรรยายอักษรอังกฤษ การนำเสนอใช้ทั้งสองภาษา
(ไทย/อังกฤษ) ทุกกิจกรรมเปิดฟรีสำหรับสาธารณชน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://filmfestival.payap.ac.th   หรือ  http://www.facebook.com/payaplifescapes

0 comments:

Post a Comment

som's blog

hope this info is useful!

Total Reader

Powered by Blogger.